(اطلاع رسانی از دانستنیهای معاملات مسکن)

بابک خرمدین زنده است

 پیشگویان به بابک خرمدین ، آزادیخواه میهن پرست کشورمان گفتند در پایان این مبارزه کشته خواهی شد او گفت سالها پیش از خود گذشتم همانگونه که ابومسلم خراسانی از خود گذشت برای این که ایران دوباره ادامه زندگی پیدا کند روح بزرگانی همچون ابومسلم در من فریاد می کشد و به من انگیزه مبارزه برای پاک سازی میهن را می دهد پس مرا از مرگ نترسانید که سالها پیش در پای این آرزو کشته شده ام . 

ارد بزرگ در سخنی بسیار زیبا می گوید : گل های زیبایی که در سرزمین ایران می بینید بوی خوش فرزندانی را می دهند که عاشقانه برای رهایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند .  

بابک خرمدین اندکی بعد در حضور خلیفه تازی بغداد اینچنین به خاک و خون کشیده شد :  

خلیفه :عفوت میکنم ولی بشرطی که توبه کنی ! بابک :توبه را گنهگاران کنند٬توبه از گناه کنند. خلیفه :تو اکنو ن در چنگ ما هستی! بابک:اری ٬تنها جسم من در دست شما است نه روحم٬ دژ آرمان من تسخیر ناپذیر است.  

خلیفه :جلاد مثله اش کن! معلون اکنون چراغ زندگیت را خاموش می‌‌کنم. بابک روی به جلاد٬چشمانم را نبند بگذار باچشم باز بمیرم. خلیفه :یکباره سرش را ازتن جدا مکن٬ بگذار بیشتر زنده بماند! نخست دستانش را قطع کن!جلاد بایک ضربت دست راست بابک را به زمین انداخت.خون فواره زد.بابک حرکتی کرد شگفتی در شگفتی افزود٬زانو زده ٬خم شد وتمام صورتش را با خون گرمش گلگون گرد.شمشیر دژخیم بالا رفت وپایین آمد ودست چپ دلاور ساوالان را نیز از تن جدا کرد.فرزند آزاده مردم به پا بود٬ استواربود . خون از دو کتفش بیرون می‌‌جست .  

خلیفه :زهر خندی زد : کافر! این چه بازی بود که در آستانه مرگ در آوردی ؟ چرا صورت خود به خون آغشته کردی؟ چه بزرگ بود مرد٬چه حقیر بود مرگ٬ چه حقیر تر بود دشمن! پیش دشمن حقیر٬مردبزرگ٬بزرگتر باید. گفت : در مقابل دشمن نامرد ٬ مردانه بایدمرد ٬اندیشیدم که از بریده شدن دستانم ٬خون ازتنم خواهدرفت . خون که رفت٬ رنگ چهره زرد شود .مبادا دشمن چنان گمان کند از ترس مرگ است ٬خلق من نمی‌پسندندکه بابک در برابرگله ء روباه ان ترسی به دل راه دهد.... خلیفه از ته گلو نعره کشید: ببر صدایش را!!!! وشمشیر پایین آمد و سر. سری که هرگزپیش هیچ زورمند ستمگری فرود نیامده بود . هر بار که این داستان خوانده شود احساس می کنیم بابک هنوز هم زنده است و برای کشورش جان می دهد یادش گرامی باد . 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ تیر۱۳۸۹ساعت 16:20  توسط توکلی | 
درمورد پرداخت مالیات سال ۸۷

خواهش می کنم کسی به سئوال من پاسخ بده

اداره مالیات درسال ۸۵ و ۸۶ که بازار املاک خوب بود از بنده برای هر سال ۸۰۰ هزارتومان دریافت نموده است . مدت دو سال است که بازار املاک در رکود وبحران شدید می باشد . رئیس امور مالیاتی شهرستان نسبت به برگ تشخیص مالیات سال ۸۷ پس از کسر درصد معافیت از بنده ۷۰۰ هزار تومان طلب می کنه . من می گم بازاراملاک کساد است . او می گه به من ربطی ندارد. سابقه پرونده تو همین است . من مگم نره اون می گه بدوش.؟ بابا بخدا بازار املاک خوب نیست خرجیمون پیدا نمیکنیم.

از کارشناسان محترم مالیات کسی به من کمک کنه و به این آقای رئیس جواب بده که این مالیات را از روی چه قانونی می نویسه و دریافت میکنه . درسامانه املاک به تمامی مشاورین املاک دستور دادند که معاملات را ثبت کنند. در ضمن ۲ تا دفتر مهر وموم شده به ما دادند وتمامی معاملات خود را ثبت می کنیم. کارمندان محترم مالیات حوصله بازدید دفترها را ندارند و همینطور سر خود ازروی برگ تشخیص مالیات سال قبل می نویسند. آیا این رسمشه خدا را خوش میاد من درآمد نداشته باشم و مالیات بیشتر بدهم . کسی به داد ما برسه متشکرم .

مدیریت املاک آریا          تاریخ: ۲۹/۰۴/۱۳۸۹

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ تیر۱۳۸۹ساعت 2:36  توسط توکلی | 
- هر شخص حقيق ايراني خارج از ايران نسبت به درآمدهايي كه از ايران دارد، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد مي باشد. 3- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به درآمدهايي كه از ايران و خارج از ايران تحصيل مي كند، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد مي باشد. 4- هر شخص غير ايراني اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به درآمدهايي كه در ايران و يا بعضا از ايران تحصيل مي كند، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد مي باشد. 5- مالكين اموال نسبت به اموال واقع در ايران مشمول ماليات مي باشند. اشخاص معاف از ماليات: 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي 2- دستگاه هايي كه بودجه آن ها توسط دولت تامين مي شود؛ مانند نهاد رياست جمهوري. 3- شهرداري ها وظايف شركت ها در بدو تاسيس از نقطه نظر مالياتي: 1- شركت هاي جديد التاسيس مكلفند ده هزارم سرمايه ثبت شده را به عنوان حق تمبر بپردازند. 2- مهلت پرداخت ظرف دو ماه از تاريخ ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها مي باشد. 3- عدم پرداخت حق تمبر در موعد مقرر مشمول جريمه اي معادل دوبرابر ماليات خواهد شد. 4- افزايش سرمايه شركت ها مشمول پرداخت دو در هزار حق تمبر خواهد شد. 5- مهلت پرداخت حق تمبر افزايش سرمايه ظرف دو ماه از تارخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت هاست. 6- عدم پرداخت حق تمبر افزايش سرمايه مشمول جريمه اي معادل دوبرابر ماليات خواهد شد. 7- شركت هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر تاسيس و افزايش سرمايه معاف مي باشند. 8- اگر شركتي كاهش سرمايه بدهد، حق تمبر برگردانده نمي شود. ولي اگر دوباره افزايش سرمايه بدهد تا سقف سرمايه قبلي از حق تمبر معاف است. تنها هزينه هاي زير از نظر قانون مالياتي قابل قبول هستند: 1- در ارتباط با فعاليت موسسه باشد. 2- در سال مالي مربوط باشد. 3- داراي مدارك مثبته باشد. 4- از حدنصاب مقرر تجاوز نكند. 5- زيان هاي تاييد شده سال هاي قبل باشد. 6- در رابطه با استهلاك دو موضع حائز اهميت است: (1) در صورتي كه دارايي هاي آماده براي بهره برداري، مورد بهره برداري قرار نگيرند يا ضمن بهره برداري متوقف گردند، براي مدتي كه مورد بهره برداري قرار نمي گيرند، معادل 30 درصد استهلاك، مورد قبول ماليات است. (2) تعميرات اساسي دارايي ها جزو دارايي محسوب مي شود و قابل استهلاك بر اساس نرخ يا مدت مربوط خواهد بود. درآمد اشخاص حقوقي به نرخ 25 درصد مشمول ماليات مي شوند. شركت هاي پذيرفته شده در بورس 5/22 درصد ماليات مي پردازند. ساير درآمدها مشمول ماليات به نرخ خاص هستند كه براي موارد مختلف، بر حسب مبناي مشخصي بايد مطابق جدول زير ماليات بپردازند: درآمد مشمول ماليات مبنا نرخ درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعي ملك ارزش معاملاتي %5 درآمد حاصل از حق واگذاري محل(سرقفلي) قيمت فروش %2 املاك نوساز ارزش معاملاتي اعياني %10 نقل و انتقال سهام و حق تقدم شركت هاي بورسي قيمت فروش بر اساس تابلو بورس %5/0 نقل و انتقال سهام و حق تقدم شركت هاي بورسي ارزش اسمي %4 ماليات هاي تكليفي: ماليات تكليفي، ماليات هايي هستند كه پرداخت كننده ماليات، در مواقع پرداخت وجوه، ماليات متعلق را محاسبه و از وجوه قابل پرداخت كسركرده و ظرف مدت معين در قانون به نام دريافت كننده وجوه به حساب امور مالياتي كشور واريز و سند آن را به ذينفع تسليم مي نمايد. ماليات هاي تكليفي به قرار زيرند: 1- ماليات بر درآمد اجاره در صورتي كه مستاجر داراي شخصيت حقوقي باشد. 2- ماليات بر درآمد حقوق. 3- ماليات حق الوكاله وكلا در مواردي كه پرداخت كنندگان آن وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها باشند. 4- ماليات حق الزحمه ها و پيمانكاري ها. 5- ماليات اشخاص حقوقي خارجي. 6- ماليت كرايه پرداختي به موسسات هواپيمايي و كشتيراني خارجي بابت حمل كالا و مسافر از مبداء ايران به خارج از كشور. 7- ماليات نقل و انتقال سهام در بورس توسط كارگزاران بورس. ماليات بر درآمد حقوق: درآمدي كه اشخاص حقيقي در خدمت اشخاص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي در قبال تسليم نيروي كار يا كار انجام گرفته به طور نقد يا غيرنقد، مستمر يا غيرمستمر دريافت مي كنند، مشمول ماليات بر درآمدحقوق مي باشد. ماليات بر حقوق، ماليات تكليفي است. كارفرمايان مكلفند در موقع پرداخت حقوق، ماليات متعلق را محاسبه و از درآمد حقوق كسر نمايند و ظرف مدت سي روز از تاريخ پرداخت به نام كارمند به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند. همچنين مكلفند ليست كاركنان خود را با تعيين حقوق و مزايا ظرف همين مدت به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. در صورتي كه كارفرما به تكاليف خود عمل نكند، در حكم مؤدي بوده و ماليات حقوق با رعايت مرور زمان مالياتي از كارفرما مطالبه مي شود. عدم پرداخت ماليات توسط كارفرما در موعد مقرر مشمول جريمه اي معادل %20 ماليات پرداخت نشده خواهد بود. عدم تسليم ليست كاركنان مشمول جريمه اي معادل %2 حقوق و مزاياي ليست خواهد شد. تسليم ليست حقوق در ماه هاي بعد الزامي نيست ولي اگر تغييراتي از لحاظ تعداد كاركنان و يا ميزان حقوق آنان حاصل گردد، كارفرما مكلف است اين تغييرات را ظرف سي روز از تاريخ پرداخت حقوق همان ماه به اداره مالياتي محل تسليم كند. براي محاسبه ماليات حقوق، بايد ابتدا درآمد مشمول ماليات ماهانه كارمند حساب شود و سپس 12 برابر شده و درآمد مشمول ماليات سالانه بدست آيد. پس از كسر بخشودگي سالانه، مازاد مطابق با جدول نرخ مالياتي، مشمول ماليات خواهد شد. انواع پيمانها و نرخ مالياتي آن ها: الف- پيمان كليد در دست(ترن كي): انجام كل پيمان به عهده پيمانكار است و كل پيمان مشمول نرخ مالياتي %5 مي باشد ب- پيمان مديريتي: كليه هزينه ها به عهده كارفرماست. فقط امور مديريتي توسط پيمانكار انجام مي شود و در قبال آن درصدي به عنوان حق پيمانكاري يا كارمزد به پيمانكار پرداخت مي شود. در اين حالت تنها مبلغي كه بابت كارمزد يا هر عنوان ديگري به پيمانكار پرداخت مي شود، مشمول كسر %5 مي باشد. مراجع حل اختلاف مالياتي به ترتيب زير مي باشد كه در هر كدام اختلاف حل نشد، به مرجع بعد ارجاع داده خواهد شد: 1- رييس امور مالياتي(مميز كل) 2- هيئت حل اختلاف مالياتي مشتمل بر نماينده سازمان امور مالياتي، قاضي دادگستري و نماينده مؤدي از اتاق بازرگاني يا شوراي حل اختلاف يا سازمان حسابرسي. 3- شوراي عالي مالياتي مشتمل بر 25 عضو كه هر سه نفر عضو يك شعبه مالياتي هستند و يك نفر هم به عنوان رييس شورا توسط رييس شعبه انتخاب مي شود. 4- ديوان عدالت اداري. 5- كميسيون ماده 251 مكرر و رسيدگي از جانب وزير امور اقتصادي و دارايي. مرور زمان مالياتي براي تسليم اظهارنامه مالياتي بايد تا پايان تيرماه سال بعد اقدام شود. در مورد اشخاص حقوقي تا چهار ماه پس از سال مالي اظهارنامه بايد تسليم شود. در مورد اشخاص حقوقي، در صورت عدم تطبيق با سال شمسي، سال مالي آن ها، سال مالياتي خواهد بود. در صورتي كه مؤديان مالياتي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي تسليم نموده باشند، واحد مالياتي مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، برگ تشخيص ماليات را صادر و حداكثر آن را سه ماه پس از انقضاي يكسال مذكور به مؤدي ابلاغ كند. در غير اينصورت مورد مالياتي مشموا مرور زمان بوده و سود يا زيان ابراز شده در اظهارنامه قطعي است. در صورت ارجاع پرونده به هيئت سه نفره حسابرسي، دو ماه به مدت رسيدگي افزوده مي شود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ تیر۱۳۸۹ساعت 2:10  توسط توکلی | 

اتفاق بزرگ در بازار مسكن


خريداران مسكن جوان شده‌اند
خواسته‌هاي جديد طرف تقاضا.
فريد قديري
مشاوران املاك از يك اتفاق بزرگ در بازار مسكن خبر مي‌دهند و آن كاهش سن خريداران مسكن است. به گفته تعداد زيادي از فعالان صنف بنگاه‌هاي مسكن، در حال حاضر از هر 5 نفر متقاضي خريد، 3 نفر از گروه‌هاي سني 20 تا 30 سال هستند كه ديگر قصد خريد از «بازار اجاره»‌ را ندارند، بلكه تصميم گرفته‌اند در شرايط كنوني از «بازار فروش» خريد كنند.يكسال كاهش مداوم قيمت مسكن شيوه معاملات و خريد در بازار مسكن را دستخوش تغيير كرده است؛ به‌طوري‌كه از يك‌سو سطح توقع طرف تقاضا افزايش پيدا كرده و از سوي ديگر، طرف فروش سعي مي‌كند براي جلب رضايت مشتري تا حد ممكن شرايط معامله را به سود او تغيير دهد.شايد همين تغييرات و مراعات‌ها باعث شده جوانان پاي ثابت مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن شوند.در اين ميان گروهي از مشاوران املاك با بيان اينكه در دوره‌هاي طبيعي ركود و رونق مسكن اختلال به‌وجود آمده، افزايش ميل به خريد مسكن را ناشي از اين اختلال مي‌دانند. به اعتقاد اين گروه، ركود مسكن بايد از نيمه‌هاي امسال به پايان مي‌رسيد، اما هنوز نشانه‌هاي كاهش يا ثبات قيمت‌ها وجود دارد.اما علت‌ تغيير در شيوه معاملات مسكن هرچه كه باشد، هم‌اكنون باعث شده خطاي معاملاتي در اين بازار به دليل رضايت نسبي از خريد‌ها، كاهش پيدا كند.
پرس و جو
شاخص‌ترين رفتاري كه به‌تازگي خريدار مسكن قبل‌از انجام معامله بروز مي‌دهد، «پرس و جو» است.حساسيت طرف تقاضا به قيمت افزايش پيدا كرده است و جو حاكم بر بازار مسكن به گونه‌اي است كه خريدار، اجازه خطا و ضرر از انجام معامله را به خود نمي‌دهد.مشاوران املاك در اين باره مي‌گويند: «افرادي كه در قالب خريدار به بنگاه مراجعه مي‌كنند فقط پرسشگر هستند. اين افراد اطلاعاتشان درباره منطقه مورد نظر بعضا از يك مشاور با تجربه كامل‌تر است و علت مراجعه آنها به بنگاه‌هاي مسكن صرفا تلاش براي دستيابي به قيمت پايين‌تر است.»
خريد با اطلاعات كامل
متقاضيان خريد مسكن، به دليل آنكه از كاهش قيمت مسكن رضايت دارند، مدام بازار را رصد مي‌كنند و در منطقه‌اي كه به دنبال ملك هستند، از حدود قيمت در واحد‌هاي با متراژ مختلف باخبرند. اين باعث مي‌شود افراد در هنگام مراجعه به يك بنگاه مسكن، بعد از پيشنهاد مشاور براي بازديد از يك ملك و اطلاع از قيمت پيشنهادي آن، چندين مثال مشابه را براي مشاور املاك طرح كنند تا مشاور متقاعد به تخفيف بيشتر در قيمت پيشنهادي شود.
مشاوران املاك درباره اين رفتار جديد متقاضيان خريد مي‌گويند افراد از حدود قيمت مسكن اطلاع دقيق دارند و روند كاهش قيمت‌ها را از نزديك تعقيب مي‌كنند و در موقعي كه از ملكي بازديد مي‌كنند، سعي مي‌كنند با آوردن مثال‌هاي مختلف، از فروشنده تخفيف بگيرند.
كاهش بيشتر قيمت ممكن است؟
طرف تقاضا در بازار مسكن، به همان اندازه كه براي خريد عجله مي‌كند، نسبت به خريد آني نيز با ترديد روبه‌رو است.
مشاوران املاك مي‌گويند نوعي شك و ترديد در گروه تقاضا حكمفرماني مي‌كندو از اين نگران است كه مبادا بعد از صاحب‌خانه شدن، باز هم قيمت مسكن كاهش پيدا كند و او با ضرر احتمالي ناشي از افت ارزش ملك روبه‌رو شود.
اين شك باعث شده افراد بعد از هر مراجعه به بنگاه مسكن درباره امكان كاهش بيشتر قيمت مسكن پرسش كنند.پرسشي كه بعضا پاسخ‌هاي درستي از جانب مشاوران املاك به آن داده نمي‌شود. مشاوران املاك كه اغلب از اينكه قيمت‌ها پايين آمده رضايت ندارند، به مشتري‌ها مي‌گويند بازار بيش‌از اين ارزان نخواهد شد و بهتر است هرچه سريع‌تر خريد كنند.
جوانان پاي ثابت بازار مسكن
آنچه در مبايعه‌نامه‌ها ثبت مي‌شود از كاهش سن خريداران حكايت دارد. مشاوران املاك در اين‌باره مي‌گويند در گذشته عمده زوج‌هاي جوان از بازار اجاره مسكن خريد مي‌كردند و بسياري از مستاجران را جوانان تشكيل مي‌دادند؛ اما حالا از هر 5 نفر خريدار مسكن، حداقل 3 نفر جوان هستند. كاهش قيمت مسكن، سطح ارزش املاك را به قدرت خريد زوج‌هاي جوان نزديك كرده است.
امنيت معامله اهميت پيدا كرده
در ماه‌هاي اخير همان‌طور كه كنترل‌هاي دولت در بازار مسكن براي جلوگيري از كلاهبرداري‌هاي رايج در اين بازار افزايش پيدا كرده، اهميت امنيت معامله براي خريداران نيز از توجه خاصي برخوردار شده است.راه‌اندازي سامانه كدرهگيري و تاكيد اتحاديه مشاوران املاك بر صدور كدرهگيري براي هر معامله، باعث شده مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن فاقد كدرهگيري كاهش پيدا كند. اين موضوع از تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي زيرزميني در كوچه و خيابان‌هاي شهر، قابل اثبات است.
مردم براي كسب اطمينان از معامله‌اي كه مي‌خواهند انجام دهند، به بنگاه‌هاي داراي مجوز رسمي از اتحاديه مراجعه مي‌كنند؛ چون مي‌دانند اگر كدرهگيري براي ملك خريداري شده صادر نشود، به تبع سندي براي آن ملك در محضر خانه‌ها، صادر نخواهد شد.
ترديد بين فروشنده‌ها
واسطه‌هاي خريد و فروش در بازار مسكن مي‌گويند آنقدر كه رفتار خريداران تغيير پيدا كرده، رفتار فروشنده‌ها تغييري نكرده است؛ اما برخي از فروشنده‌هاي تازه‌كار از اينكه ملكشان را در شرايط ارزاني واگذار كنند بيم دارند. همچنين دلالان مسكن كه مدام ملك خريد و فروش مي‌كنند در اين شرايط كار را تعليق كرده‌اند.در بنگاه‌هاي مسكن منصرف‌شدن از فروش ملك و تصميم مجدد به واگذاري آن به رفتار عادي اكثر فروشنده‌ها از نگاه مشاوران املاك تبديل شده است.
مشاوره جهت‌دار به فروشنده
مشاوران صادق در بازار مسكن معتقدند برخي تحركات از جانب گروهي از بنگاه‌هاي مسكن باعث شده فروشنده‌ها قيمت پيشنهادي را بالاتر از عرف منطقه تعيين كنند. اين باعث مي‌شود ملك با قحطي مشتري روبه‌رو شود؛ چون خريدار به خوبي از قيمت واقعي با خبر است. اين اتفاق بيشتر براي آن دسته از فروشنده‌هايي اتفاق مي‌افتد كه از حدود قيمت مسكن در محله اطلاع ندارند و همه كارها را به بنگاه مسكن سپرده‌اند.
توازن به نفع خريدار
براساس آمارهاي موجود، حجم تقاضا در بازار مسكن به مراتب بيشتر از حجم عرضه است؛ اما ركود مسكن، حجم تقاضا را به‌صورت كاذب پايين آورده است.هم‌اكنون در بازار مسكن تعداد خريداران كمتر از فروشنده‌ها شده است و اين توازن قدرت چانه‌زني خريداران را افزايش داده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ تیر۱۳۸۹ساعت 2:7  توسط توکلی | 
راه های تقویت اعتماد به نفس
نمی توانید آن را حس کنید، اما بر چگونگی حس شما تاثیر دارد. نمی توانید آن را ببینید، اما وقتی به خودتان در آینه نگاه می کنید آنجاست. نمی توانید آن را بشنوید، اما هر بار که در مورد خودتان صحبت می کنید حضور دارد.
خودتان در آینه نگاه می کنید آنجاست. نمی توانید آن را بشنوید، اما هر بار که در مورد خودتان صحبت می کنید حضور دارد.

این موضوع مهم و مرموز همان چیزی است که به آن اعتماد به نفس می گویند.

نمی توانید آن را حس کنید، اما بر چگونگی حس شما تاثیر دارد. نمی توانید آن را ببینید، اما وقتی به از آنجا که اعتماد به نفس در تمام مراحل زندگی نقشی موثر ایفا می کند، خوب است به حضور و چگونگی پرورش آن در دوران کودکی نگاهی بیندازیم.

اعتماد به نفس کودک نقش زرهی را دارد در مقابل چالش های پیش روی او در همه عمر. کودکان و نوجوانانی که در مورد خودشان حس خوبی داشته باشند با مشکلات و مسائل مختلف راحت تر کنار می آیند و در برابر فشارهای منفی بهتر مقاومت می کنند.

آنها شادتر هستند و از زندگی شان نیز بیشتر لذت خواهند برد. این گروه از بچه ها واقع بین بوده و در مجموع خوش بین هستند. به همین دلایل از سلامت جسمی و روحی بیشتری برخوردارند. در مقابل، کودکانی که اعتماد به نفس کافی ندارند، در برخورد با چالش ها دچار اضطراب و سرخوردگی خواهند شد.

این گروه که حتی در مورد خودشان فکر مثبتی ندارند، برای پیدا کردن راه حل مسائل زندگی با مشکل مواجه خواهند شد. چنین افرادی در مواجهه با چالش های جدید اولین پاسخ شان این است «من نمی توانم !»

● اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس مجموعه باورها و احساسات ما، در مورد خودمان است. این که ما چگونه شخصیت خود را تعریف می کنیم، انگیزه ها، نگرش و رفتار ما را تحت تاثیر قرار می دهد و بر سازگاری عاطفی ما نیز تاثیر دارد.

الگوی اعتماد به نفس خیلی زود در زندگی شکل می گیرد. پس از همان دوران کودکی باید به فکر باشیم. آموزش این مطلب که پس از بارها تلاش ناموفق باز هم باید سعی و تلاش کرد، به کودک می آموزد که او می تواند؛ فقط باید بیشتر تلاش کند. کودک باید درک کند که اگر شکست می خورد، باید دوباره تلاش کند و اگر باز هم شکست خورد بداند در نهایت موفق می شود. در چنین سیری آنها در مورد توانایی های خود تصور مثبتی پیدا می کنند.

در کنار احساس توانایی، احساس دوست داشته شدن نیز در ایجاد اعتماد به نفس نقش مؤثری دارد. کودکی که از موفقیت خود شاد می شود ولی احساس دوست داشته شدن نمی کند در نهایت ممکن است احساس اعتماد به نفس کمتری را تجربه کند. به همین ترتیب، کودکی که احساس می کند دوست داشته می شود، اما در مورد توانایی های خود تردید دارد، باز هم با مشکل اعتماد به نفس ضعیف روبه رو خواهد شد. اعتماد به نفس واقعی در صورتی به وجود می آید که میان این دو حالت توازن ایجاد شود.

● علائم اعتماد به نفس

کودکان و نوجوانانی که اعتماد به نفس پایینی دارند، علاقه ای به امتحان موارد جدید ندارند و اغلب در مورد خودشان منفی صحبت می کنند؛ این جمله را زیاد از آنها می شنویم: «من نمی توانم.»

آنها هنگام مواجهه با مشکلات، تحمل کمی دارند، براحتی کارها را رها می کنند یا منتظر کس دیگری می مانند و زود ناامید می شوند. کودکان و نوجوانان با اعتماد به نفس پایین، موانع موقتی را به شکل مشکلی دائمی و غیرقابل تحمل می بینند و حس بدبینی در آنها غالب است.

در مقابل، کودکانی که اعتماد به نفس خوبی دارند از تعامل با دیگران لذت می برند. در روابط اجتماعی راحت هستند و از فعالیت های گروهی لذت می برند؛ درست مانند فعالیت های مستقل خود.

هنگام مواجهه با چالش ها، می توانند نسبت به یافتن راه حل مناسب اقدام کنند. نقاط ضعف و قوت خود را می شناسند و آنها را می پذیرند. در ضمن حس خوش بینی میان آنها غالب است.

● نقش والدین

امری بدیهی است که پدر و مادر نقش مهم و مؤثری در پرورش اعتماد به نفس کودک دارند. نکات زیر می تواند به شما در این امر مهم کمک کند.

▪ بچه ها نسبت به کلمات و جملات والدین بسیار حساس هستند. پس به یاد داشته باشید که نه تنها فقط زمانی که کاری را درست انجام می دهد، بلکه برای تلاش های فرزندتان هم از او تعریف کنید و در این تعریف و تحسین راستگو باشید.

▪ الگوی مثبتی برای او باشید. اگر شما بسیار از خودتان انتقاد می کنید، بدبین هستید یا غیرواقعی و نامعقول در مورد توانایی ها و محدودیت های خود فکر می کنید، بدانید این موارد را به کودک خود نیز آموزش می دهید.

▪ مهم است که والدین باورهای نادرست بچه ها در مورد خودشان را شناسایی کنند؛ باورهای شان در مورد کمال، جذابیت، توانایی یا هر چیز دیگری. کمک کردن به بچه ها برای تعیین استانداردهایی دقیق تر و ارزیابی واقع بینانه تر از خود، به برداشت مثبت آنها از خودشان کمک می کند.

▪ عشق و علاقه شما می تواند کمکی باشد برای تقویت اعتماد به نفس فرزندتان. پس او را در آغوش بگیرید و بگویید که به او افتخار می کنید. از فرزندتان مکرر و با صداقت تعریف کنید البته بدون افراط کردن. آنها متوجه می شوند که کدام حرف از قلب و دل شما برخاسته است.

▪ باز خوردی مثبت و دقیق به فرزندتان بدهید. با این روش، رفتار فرزندتان را تائید کرده و به انتخاب های او پاداش می دهید. همچنین او را برای برخورد مناسب آینده تشویق می کنید.

▪ محیط خانه را امن و آرام نگه دارید. کودکانی که در خانه احساس امنیت ندارند، اعتماد به نفس کمی خواهند داشت.

▪ همیشه به یاد داشته باشید که به کودک خود احترام بگذارید.

▪ به فرزند خود اجازه بدهید تجارب جدیدی کسب کند. به او فرصت بدهید که در فعالیت هایی شرکت کند، به خصوص فعالیت هایی که مشوق همکاری هستند و نه رقابت، در تقویت اعتماد به نفس او کمک می کنند.

در نهایت اگر فکر می کنید که فرزند شما اعتماد به نفس پایینی دارد، از متخصصین امر کمک بگیرید. در این مواقع همکاری و مشورت افراد متخصص را باید در اولویت قرار داد. آنها با شیوه های درمانی خود می توانند حس بهتر و مثبت تری در فرزند شما ایجاد کنند.

چگونه فکر دیگران را بخوانیم
آیا مایلید به افکار کسی که کنار دستتان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجهه شده باشیم می توانیم بسیاری از افراد را حتی از نوع صحبت کردنشان نیز بشناسیم اما این شناخت در مواجهه حضوری با دانستن بسیاری از حالات اثبات شده در علم روانشناسی بهترین شناخت را نسبت به دیگران برایمان به ارمغان می اورد.

آیا مایلید به افکار کسی که کنار دستتان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجهه شده باشیم می توانیم بسیاری از افراد را حتی از نوع صحبت کردنشان نیز بشناسیم اما این شناخت در مواجهه حضوری با دانستن بسیاری از حالات اثبات شده در علم روانشناسی بهترین شناخت را نسبت به دیگران برایمان به ارمغان می اورد. اکنون با توجه به نکات ارائه شده میتوانید از روی هر یک از حالات زیر افکار آنها را بخوانید:

قابل ذکر است در علوم انسانی این موارد صد در صد مطلق نیست و نسبی می باشد از این رو عواملی همچون فرهنگ در رفتارها تأثیر بسیار زیادی دارد از این رو در هنگام مطالعه موارد ذیل تفاوت های فرهنگی و عامل جنسیت را در نظر داشته باشید

قابل ذکر است در علوم انسانی این موارد صد در صد مطلق نیست و نسبی می باشد از این رو عواملی همچون فرهنگ در رفتارها تأثیر بسیار زیادی دارد از این رو در هنگام مطالعه موارد ذیل تفاوت های فرهنگی و عامل جنسیت را در نظر داشته باشید

▪ خوددار

اگر شخصی دستهایش را پشت کمر خود قفل کند این امر نشان میدهد که وی خود را بشدت کنترل کرده است . دراین حالت او سعی دارد خشم یا احساس نا امیدی را از خود دور کند. این فرد در واقع نشان میدهد که از اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردار است و میتواند در حالات مختلف بر خشم یا ناامیدی خود غلبه کند . در این حالت بهتر است با این فرد به آرامی ارتباط برقرار کرد

▪ تدافعی

اگر انگشتان دستها به بازو گره خورده باشد این حالت نشان دهنده حالت تدافعی در برابر حمله غیر منتظره و ناگهانی یا بی میلی برای تغییر چهره شخص است. اگر انگشتها مشت شده باشند حالت بی میلی شدیدتر است در این حالت بهتر است با ارامش با شخص مورد بحث برخورد شود تا کم کم از حالت تدافعی خود خارج شده و ارتباطی زیبا را شروع کند

▪ متفکر

گره کردن دستها به دسته های صندلی نشان میدهد که شخص سعی دارد احساس خود را مهار کند اما قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر حالت تدافعی است این حالت شاید بیشتر در مسافران مظطرب هواپیما به هنگام پرواز و فرود دیده شود.

بسیاری از افراد این حالت را به نوعی رسیدن به تصمیمی بزرگ میدانند اما روانشناسان بالینی میگویند که حتی اظطراب نیز نشانه تفکر فرد است

▪ دقیق

وقتی شخص انگشت سبابه خود را روی صورت و بقیه دستش را بصورت گره کرده در پایین صورتش قرار میدهد یعنی که فرد مورد نظر بسیار دقیق است. این حالت نشان میدهد که شخص با دقت زیاد به صحبت های شما گوش میدهد و یک یک کلمات شما را می سنجد و در عین حال در چهره او حالت انتقادی نیز به چشم میخورد اما این انتقاد جنبه دوستانه دارد و شاید بیشتر به منظور برقرار یک ارتباط بین دو نفر است

▪ دودلی

انگشتهای گره شده زیر چانه و نگاه خیره نشان دهنده حالت تردید و دو دلی است . او به صحبت های شما و صحت گفته هایتان تردید میکند . در این حالت ممکن است آرنج روی میز قرار گرفته باشد به گفته برخی از روان شناسان نگاه خیره همیشه نشانه دو دلی است چرا که ثابت قدم و محکم بودن نگاه انسان را نیز مصمم و با اراده می سازد. شاید چون از نگاه شما تردید و دودلی آشکار است دیگران برای قدم جلو گذاشتن و دوست شدن با شما ترید دارند

▪ بی گناه

دستهایی که روی سینه قرار گرفته باشند بهترین نمونه برای حالت بی گناهی و درستکاری است. این حالت به عقیده اکثر روانشناسان اثر باقیمانده ای از شکل سوگند خوردن است که در آن دست را روی قلب قرار میدهند. حالت تواضعی که در این عمل وجوددارد میتواند به شما بگوید که این فرد به رغم آنکه خود به بی گناهیش اذعان دارد ولی نمیداند چگونه آنرا به اثبات برساند و در عین حال بسیار مایل است تا دوست صمیمی برای بیان آنچه در قلبش میگذرد داشته باشد

▪ مطمئن

دستهایی که به کمر زده میشود در مردها نشان دهنده آن است که فرد به آنچه میگوید اعتقاد و اعتماد کامل دارد. خانمها هنگامی که دست خود را به کمر میزنند نشان میدهند که به آنچه میگویند اطمینان دارند. اما در هر دو مورد این حالت به ما میگوید که فرد به هر حال احساس اطمینانی در گفته ها و رفتار خود دارد که میتواند به سادگی این شرایط را به دیگری نیز منتقل کند

▪ مرموز

دستهای مشت شده در زیر چانه نشان میدهد که شخص نظریاتش را پنهان میکند و به شما اجازه می دهد تا صحبت خود را تمام کنید. آنگاه زمانیکه حرفهای شما پایان یافت در کمال آرامش به شما و نظریات شما حمله میکند. شگرد جالبی است. شخص ابتدا اطمینان شما را جلب میکند و سپس در نهایت آرامش به شما میگوید که شما و نظریاتتان را قبول ندارد

▪ ظاهر ساز

در این حالت شخص آرام بنظر میرسد اما این آرامش پیش از توفان است این حالتی است که بیشتر روسا بخود میگیرند تا خود ر ا بگونه ای به زیر دستان نزدیک کنند و در عین حال جاذبه و جذابیت آنها نیز کم نشود. ظاهرسازی معمولا از آن دسته حالتهایی است که در بیشتر افراد دیده میشود ولی نوع آنها با یکدیگر متفاوت است . اما به هر حال حالت خوبی از یک فرد برای شروع یک ارتباط محسوب نمیشود

▪ مالکیت

قرار دادن پاها روی هر چیز ( روی صندلی- میز-سکو و …) نشانه حالت مالکیت است. در یک میز گرد تنها رئیس اجازه دارد چنین حالتی داشته باشد و از این طریق آرامش خود را نشان دهد. روان شناسان این حالت را حالت مالکیت میدانند که در نهایت به عقیده فرد مورد نظر به موفقیت وی در کارها منجر خواهد شد

▪ اعتماد به نفس

تکیه زدن به صندلی درحالتیکه دستها پشت سر قفل شده نشان دهنده اعتماد به نفس قوی است . اگر شخصی در این حالت صحبت میکند به گفته های خود اعتماددارد و اگر به صحبت های شما گوش میدهد به خود زحمت ندهید ا و خود همه ماجرا را میداند.


+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ تیر۱۳۸۹ساعت 16:16  توسط توکلی | 
 
مدیریت املاک آریا تاریخ :۲۸/۰۴/۱۳۸۹
?01 راه انداز Port بی اعتبار می باشد
602 Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود
603 بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است
604 اطلاعات نادرستی مشخص شده است
605 نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند
606 Port شناسایی نمی شود
607 ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد
608 راه انداز مودم نصب نشده است
609 نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است
610 بافر ندارد
611 اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد
612 مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید
613 فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است
614 سرریزی بافر
615 Port پیدا نشده است
61? یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد
617 Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد
618 Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند )
619 Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند)
620 هیچ نقطه پایانی وجود ندارد
621 نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید
622 فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید
623 نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد
624 نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت
625 اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود
626 رشته را نمی تواند بارگذاری کند
627 کلید را نمی تواند بیابد
628 Port قطع شد
629 Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی)
630 Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود
631 Port توسط کاربر قطع شد
632 اندازه ساختار داده اشتباه می باشد
633 Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است)
634 نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید
635 خطا مشخص نشده است
636 دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است
637 رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد
638 زمان درخواست به پایان رسیده است
639 شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست
640 خطای NetBIOS رخ داده است
641 سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد
642 یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند )
643 Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد
644 شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد
645 Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است
646 حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد
647 حساب قطع می باشد
648 اعتبار password تمام شده است
649 حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است )
650 سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد
651 مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است )
652 پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد
653 Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد
654 یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید
655 دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود
656 دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد
657 فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود
658 اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد
659 فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید
660 فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد
661 فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است
662 تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است
>663 فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید
664 نمی تواند به حافظه اختصاص دهد
665 Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است
666 مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند
667 فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند
668 اتصال از بین رفته است
669 پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد
670 نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند
671 نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند
672 نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند
673 نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند
674 نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند
675 نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند
676 خط اشغال می باشد
677 شخص به جای مودم پاسخ می دهد
678 پاسخی وجود ندارد
679 نمی تواند عامل را پیدا نماید
680 خط تلفن وصل نیست
681 یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود
682 Writing section name دچار مشکل می باشد
683 Writing device type با مشکل روبرو شده است
??? writing device name با مشکل روبرو می باشد
685 Writing maxconnectbps مشکل دارد
686 Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد
687 Writing usage با مشکل مواجه است
688 Writing default off دچار مشکل می باشد
689 Reading default off با مشکل مواجه است
690 فایل INI خالی ست
691 دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
692 سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است
693 Binary macro با مشکل مواجه می باشد
694 خطای DCB یافت نشد
695 ماشین های گفتگو آماده نیستند
696 راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد
697 Partial response looping با مشکل روبرو می باشد
698 پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد
699 پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است
700 فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد
701 دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد
702 پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد
703 در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است
704 شماره اشتباه callback
705 مشکل invalid auth state
706 Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
707 علامت خطایاب . x. 25
708 اعتبار حساب تمام شده است
709 تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد
710 در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد
711 Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید
713 مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد
714 کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند
715 به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد
716 پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد
717 آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد
718 مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است
719 PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد
720 پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند
721 همتای PPP پاسخ نمی دهد
722 بسته PPPبی اعتبار می باشد
723 شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد
724 پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد
725 IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است
726 پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود
727 نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت
728 نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند
729 SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود
730 ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ تیر۱۳۸۹ساعت 15:23  توسط توکلی | 

پرورش و نگهداری ماهی های آکواریومی

lاطلاعات مفید در مورد ماهیان زینتی آب شیرین و آب شور و گیاهان آکواریومی وماهیان گوشتخوار و گیاه خوار

 

 در ابتدا برای تکثیر و پرورش ماهیهای زنده زا بایستی مولدین سالم، شاداب، جوان، خوش رنگ، خوش اندام، سرحال که از نظر رشد به اندازه دلخواه رسیده باشند را انتخاب نمود. ضمناً از نظر نوع گونه و نژاد هم باید مورد توجه قرار بگیرد و مسئله ژنتیک و وراثت هم مهم است که در موقع انتخاب مولد باید در نظر گرفته شود. اثر ماهی نر بر روی شکل، اندامها، قیافه و رنگ بچه ماهی ها 70 درصد است و اثر ماهی ماده بر روی بچه ماهی ها 30 درصد تأثیر پذیر خواهد بود.
با انتخاب مولدین مورد علاقه تان باید به ازای هر 3 عدد ماهی ماده یک عدد ماهی نر را در کنار همدیگر نگهداری کنید.
چیزیکه در تکثیر ماهی های زنده زا قابل توجه و با اهمیت است، دور ساختن نوزادان از ماهی های دیگر است. خورده شدن نوزادان در همان لحظه تولد توسط والدین کار را دشوارتر می سازد. بنابراین هدف در روشهای ارائه تکثیر و پرورش این ماهیها دور ساختن بچه ماهی های به مکان های امن و مطمئن است. یا بصورتیکه خیلی سریع بچه ماهیها بتوانند در مکانهایی پنهان و مخفی شوند بدین منظور می توان به چهار طریق این کار را انجام داد:

1- به روش قفس توری شکل

2- به روش استتار گیاهی

3- به روش V که شکل هفت و پایین آن باز است.

4- به روش زایشگاه

1- به روش قفس توری شکل
معمولاً در کارگاه های پروش ماهی از این روش استفاده می شود. مکان تکثیر هر اندازه که در نظر گرفته میشود اندازه قفس توری را متناسب را یک پنجم سطح آن درست می کنند.
ماهی های مولد داخل قفس توری قرار می گیرند که توری آن چشمه های ریز دارد. نوزادان پس از تولد از چشمه های تور به بیرون از قفس تور می روند و در نتیجه از دسترس مولدین دور می مانند.
مثلاً اگر قرار است یک حوضچه بابعاد 1 متر در 5 متر برای تکثیر ماهیهای زنده زا مورد استفاده قرار گیرد، شما یک قفس توری بابعاد 1 متر مربع درست کنید. معمولاً تعداد ماهی های مولد انتخاب شده بصورت یک گروه که 300 عدد ماهی ماده و 100 عدد ماهی نر هستند که با هم در داخل قفس توری قرار داده می شوند.
با تغییر دادن اندازه مکان تکثیر باید اندازه قفس و تعداد ماهی مولد را با توجه به ابعاد تغییر یافته متناسب در نظر گرفته شود و تغییر یابد. در یک آکواریم هم می توانید از این روش استفاده کنید. مثلاً اگر یک آکواریم به ابعاد یک متر در 35 سانتی متر و با ارتفاع 40 سانتیمتر در نظر گرفتید، باید یک قفس توری بابعاد 40 در 20 سانتی متر که ارتفاع قفس 10 سانتیمتر کمتر از ارتفاع آکواریم باشد. بطوریکه 10 سانتی متر با کف آکواریم فاصله باشد که باعث خواهد شد بچه ماهی ها ازکف قفس توری به راحتی عبور کنند. در چنین آکواریمی می توانید 30 عدد ماهی ماده را با 10 عدد ماهی نر نگهداری کنید. ماهی های مولد را در داخل قفس توری قرار دهید و روزانه چندین نوبت غذای مناسب به آنها داده شود. آکواریم باید دارای آب تمیز، سالم و فیلتر مناسب و اکسیژن کافی باشد.خیلی زود نوزادان ماهیهای زنده زا متولد می شوند و از چشمه های تور با سرعت به بیرون از قفس توری خارج می شوند و در نتیجه از دسترس ماهی های بزرگ دور می گردند و در قسمت دیگر به ادامه زندگی می پردازند معمولاً با این تعداد ماهی که گفته شد حداکثر دو هفته طول می کشد تا آنجا پر از بچه ماهی شود. در آنموقع باید ماهی های مولد را از داخل قفس توری بآرامی داخل یک سطل انتقال دهید و قفس توری را به مکان جدید انتقال دهید و سپس ماهیهای مولد رااز درون سطل به مکان جدید داخل توری منتقل سازید. این عمل بترتیب ادامه پیدا می کند تا اینکه تمام سالن پرورش ماهی پر از نوزادان و بچه ماهیها می شود. بهتر است بر روی هر حوضچه یا آکواریم تاریخ تولد نوزادان- تاریخ انتقال ماهیهای مولد-نوع ماهی و مشخصات لازم ثبت شود و بهتر است در دفترچه ای روزانه تمام نکات ضروری و مهم و کارهایی که در سالن برای ماهیها انجام گرفته است، بطور دقیق ثبت شود.

2- به روش استتار گیاهی
در این روش مکان مورد انتخاب برای تکثیر ماهیهای زنده زا با انبوه گیاهان طبیعی یا مصنوعی پوشانیده می شود. ماهیهایی که تاریخ زایمان آنها نزدیک است به آنجا انتقال داده می شوند. ماهیهای ماده پس از زایمان به آکواریم اول برگردانده می شوند و در این جابجایی باید خیلی دقت شود به آنها صدمه وارد نشود. نوزادان ماهی در لابه لای گیاهان بخوبی تغذیه می شوند و بسرعت رشد می کنند. در این روش می توان تکثیر و پرورش گیاهان آکواریمی را هم انجام داد.

3- روش V :
روش V که شکل هفت و پایین آن بصورت شیار و باز است. در این روش از قبل باید آکواریم و دو تیغه شیشه ای متحرک را در روی آکواریم دقیق نصب کرد. بطوریکه وقتی دو تیغه شیشه ای در روی دیواره های طولی آکواریم قرار می گیرد در کف آن بصورت V و شیار ایجاد شود و فاصله دو تیغه حداکثر از همدیگر نیم سانتی متر باشد که فقط نوزادان بتوانند از آن عبور کنند. ضمناً تیغه ها باید متحرک باشد که هر زمان لازم شد براحتی برداشته شوند. بنابراین با دو شیشه باریک به دیواره آکواریم حالت نگهدارنده با محاسبه دقیق بطوریکه فاصله ها به دقت رعایت شود و با شیبی که ایجاد کرده ایم باید بصورت مورب داخل آکواریم قرار بگیرد و فاصله دو تیغه شیشه از کف آکواریم هم حداقل 20 سانتی متر در نظر گرفته شود را درست می کنیم. ماهی ماده را که آماده زایمان است به داخل V (فضای هفتی شکل )قرار می دهیم، پس از زایمان نوزادان از شیار کف به قسمت پایین آکواریم می روند و در امن و امان باقی می مانند. بعد از آنکه ماهی ماده زایمانش تمام شد آنرا به آکواریم اولیه در کنار بقیه ماهیها انتقال می دهیم و حالا برای راحتی بچه ماهیها می توانید دو تیغه شیشه ای را برداشته و در همانجا آنها را پرورش دهید.

4- روش زایشگاه
کسانی که فقط یک آکواریم دارند و در آن انواع ماهی ها را نگهداری می کنند و ماهی ماده زنده زا آماده زایمان دارند بهتر است برای تکثیر و پرورش نوزادان از روش زایشگاه استفاده کنند. در فروشگاه های آکواریم ظرف مخصوصی بنام زایشگاه بهمین منظور عرضه می شود. با استفاده از زایشگاه تعداد زیادی از بچه ماهی ها به ثمر می رسند. طرز استفاده از زایشگاه بسیار آسان است. ابتدا زایشگاه را در گوشه ای از آکواریم به حالت شناور در سطح آب قرار می دهید و یک شعله اکسیژن را داخل آن جاسازی می کنید. ماهی ماده آماده زایمان را داخل آن گذاشته و درب زایشگاه را روی آن می گذارید تا ماهی ماده خودش را به بیرون پرت نکند. سپس باید منتطر بود زایمان بطور کامل انجام شود.
بعد از آنکه یقین حاصل شد زایمان بطور کامل انجام شده است، ماهی ماده را به آرامی به آکواریم باز می گردانیم و غذای مناسبی در اختیارش قرار می دهیم. بهترین غذای زنده نوزاد میگوی آب شور است. این غذا بسیار مقوی و دارای پروتئین بالایی است. از انواع غذاهای پودر شده می توانید برای تغذیه نوزادان استفاده کنید. پس از چند روز که نوزادان بخوبی رشد کردند بطوریکه اطمینان حاصل شد که قادرند بخوبی شنا کنند و اندازه آنها هم بزرگتر شد می توانید با احتیاط لازم آنها را به آکواریم منتقل نمایید.
تغذیه و پرورش ماهیهای زنده زا:
نوزادان ماهیهای زنده زا مانند نوزادان گونه های دیگر بعد از زایمان تا دو روز از کیسه زردهای که دارند تغذیه میکنند واحتیاج به غذای دیگری ندارند ، در روز سوم نوزادان را می توان با غذاهای خشک پودر شده و یا نوزادان میگوی نمکی تغذیه کرد . نوزادان ماهیهای زنده زا بسیار پر خور هستند و رشد سریعی دارند به طوری که بین 1-2 ماه بالغ میشوند ، هر چه شرایطی مانند تغذیه مناسب نور مناسب آب مناسب و فضای کافی برای رشد بزرگتر باشد این مدت زمان کمتر میشود ولی برعکس اگر شرایط نگهداری مناسب نباشد ماهیها گاهی تا 6 ماه هم بالغ نمیشوند ، نکته دیگر در تکثیر ماهیهای زنده زا این است که پس از این که جنسیت نوزادان مشخص شد ماده ها و نر ها را در صورت امکان از هم جدا کنید تا رشد آنها سریعتر شودبعد از اینکه نوزادان کمی درشتتر شدند آنها را با غذاهای دیگر تغذیه میکنیم.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ تیر۱۳۸۹ساعت 0:38  توسط توکلی | 

چگونه جذاب باشیم ؟

 یکی از مهمترین رازهای رسیدن به آن جذابیت است و قبل از هر چیز باید بدانیم که جذابیت چیزی غیر از زیبایی است‌. شخص می‌تواند صورت زیبایی نداشته باشد اما بسیار جذاب باشد و هم چنین می‌تواند بسیار زیبا باشد اما اصلاً جذابیت نداشته باشد. جذابیت و گیرایی یک ویژگی کاملاً اکتسابی است و به راحتی می‌توانیم صاحب آن باشیم‌:

ظاهری آراسته داشته باشید.
تمیز و مرتب باشید، هماهنگی و پاکیزگی شما، ناخودآگاه شما را جذاب می‌کند. بعضی از افراد براساس تصوری اشتباه برای جذاب شدن به زحمت زیادی می‌افتند و خود را به شکل‌های عجیب و غریبی درست می‌کنند. مهمترین مسئله این است که مرتب و هماهنگ و در عین حال ساده باشید. نامرتب بودن حتی حرفهای قشنگ‌، مثبت و تأثیرگذار شما را ضایع می‌کند. فرزندی که همیشه پدر و مادر خود را آراسته و با ظاهری مرتب می‌بیند، ظاهر آراسته فردِ ناآشنا او را نمی‌فریبد. چون ممکن است جذب ظاهر آراسته کسی شوند که تأثیر منفی او از اثرات مثبتش به مراتب بیشتر باشد.

بیشتر سکوت کنید:
غالباً افراد به اشتباه برای این که جذاب‌تر شوند، بیشتر شلوغ می‌کنند و به خطا می‌روند. سکوت‌، یک تأثیر ذهنی و روانی بسیار قوی می‌گذارد. در سکوت‌، فرد پیرامون خود خلاء ایجاد می‌کند و هر خلایی‌، جذب را سبب می‌شود. آنها که بیشتر صحبت می‌کنند و کمتر می‌شنوند از جذابیت خود می‌کاهند، حال آن که سکوت و گوش دادن بیشتر به واقع شما را عاقل‌تر و قابل اطمینان‌تر معرفی می‌کند و این زمینه‌ای مساعد برای صمیمیت بیشتر است‌. سکوتی سرشار از اعتماد به نفس سرچشمه صمیمیت است‌.

نرم و ملایم سخن بگویید:
هنگامی که نرم و ملایم صحبت می‌کنید افراد را جذب خود می‌کنید و به راحتی می‌توانید بر روی آنها تأثیر بگذارید. آدم‌های خشن و داد و بیدادی افراد مناسبی برای اطمینان کردن‌، نیستند.

فروتن باشید :
غرور بیشترین دافعه را در اطراف شما ایجاد می کند ارد بزرگ می گوید : فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . این بدین معنی است که باید به توان دیگران احترام بگذاریم همانطور که برای شخصیت خویش ارزش قائل هستیم .

فرد محترمی باشید:
بی‌احترامی به خود، به دیگران و بی‌احترامی و بی ادبی در کلام و رفتار همگی از جذابیت شما می‌کاهد. شما باید هم در ظاهر آراسته باشید و هم در باطن وارسته‌. افراد مؤدب و متین و محترم بی تردید جذابند و این جذابیت از درون موج می‌زند.
محترم و مؤدب و باشخصیت باشید، خواهید دید خود به خود جذاب می‌شوید.

زیاد شوخی نکنید اما بسیار تبسم کنید:
شوخی فراوان از انرژی ذهنی و جذابیت شما می‌کاهد چرا که شوخی فراوان به تدریج مرزهای لازم بین افراد را از بین می‌برد متبسم باشید که تبسم به چهره شما جذابیتی عمیق و ژرف می‌بخشد. در تبسم‌، سنگینی و متانت و جذابیت است‌.

قاطعیت یعنی جذابیت‌:
کسانی که شخصیت قاطعی دارند و هدفها و ارزش‌های معینی دارند، بی‌استثنأ می‌توانند افراد جذابی باشند. زیرا شخصیت‌هایی جذاب و تأثیرگذارند که بسیار مصمم هستند و اعتماد به نفس دارند. به دنبال اهداف مشخصی بودن و به آنها رسیدن اعتماد به نفس زیادی به ارمغان می‌آورد و جذابیت از وجود چنین شخصی موج می‌زند.

آسان بود، این طور نیست‌؟ فکر می‌کنم شما هم می‌توانید یکی از جذاب‌ترین و ماندگارترین‌ها باشید. معطل نشوید دست به کار شوی

نوع تربیت و آموزش  و ایمان

خداوند همه آدمها را خوب وزیبا آفریده آست .شخسیتها . اخلاقها . عقایدها و خانواده ها . تربیتها . آموزشها دراجتماع فرق می کند

مثال: اگر من در آمریکا در یک خانواده فقیر با عقایدمسیحی متولد شده بودم چه جور وچه فکری داشتم . یا درایران دریک خانواده فقیر با عقاید اسلامی بزرگ شده بودم.  هرجای دنیا باشی وهرجای دنیا متولد بشوی .اگر پدر ومادر خوب ومهربان و باسواد و عاقل وبا عفاید اسلامی داشته باشی حتما" درتربیت وآموزش آن فرد اثر خواهد گذاشت اگر والدین عاقل وباایمان و باوجدان داشته باشیم آدم بسیار خوب وموفق خواهیم بود

ولی اگر والدین ما آدمهای  درستکار وبا ایمان نباشند و همیشه در فکر زندگی خود باشند حتما" فرزند آنها نیز کپی آن خانواده می باشند امیدواریم همه ما انسانهای آگاه و باایمان وخدا شناس باشیم . الان دیگر همه انسانها با سواد وآگاه هستند باید همه ما توسط قران هدایت شویم و هر کدام برای خود پیامبری در زمان خود باشیم . توسط آریا جهانگیر مخلص همه ایرانیها

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ تیر۱۳۸۹ساعت 0:30  توسط توکلی | 
آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . ارد بزرگ

قطره های اشک

  ای قطره ها ی اشک ببارید

 و مرا از غم رها سازید

  چگونه بی وجودتان بار سنگین غم ها را بدوش بکشم؟

  و آرامش خاطر پذیرم؟

   آسمان دل من ابری است

  ببار یدتا آسمانی صاف و نیلگون را در زوایای قلبم نقاشی کنم

 بر گونه های بیرنگم فرو ریزید

 وبشویید گرد وغبار  دلم را

 همانند باران

 که میشوید غبار پنجره هارا

  وانگاه  مرا به دنیای  رستن ها وشکفتن ها  خواهید برد

 به باغی سر  سبز و شاداب  از طراوت باران خواهید برد

  من قدرشما را میدانم

 ای قطره های اشک

 من قدر شما را میدانم

  نکات کلیدی برای رسیدن ب تفاهم در زندگی مشترک1- در هنگام گفتگو با همسرمان، با نهایت دقت به مطالب وی گوش فرا داده و آن گونه عمل نماییم که گویی جز به وی و سخنانش، به موضوع دیگری توجه نداریم و از انجام هر عملی که مغایر با حالت توجه باشد، خودداری می‌کنیم.

این کیفیت، در تکنیک‌های مشاوره، به هنر خوب شنیدن موسوم است؛ حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی است و کاربرد فراوانی در مشاوره دارد.

2- با مطالعه در حالات و روحیات همسر خود، فهرستی از علائق و تمایلات وی، به دست می‌آوریم و نسبت به آنها خود را متعهد و ملزم می‌دانیم. تامین علائق اصولی همسر، و نقطه شروع سخن را بر یکی از علائق وی متکی نمودن و به ویژه در مورد تمایلاتش به گفتگو نشستن، راه را برای رشد تفاهم، هموار و تسهیل خواهد نمود ارد بزرگ می گوید : اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .

3- از مقایسه او با دیگران به شدت بپرهیزیم. این رفتار، به رابطه حسنه آسیب وارد می‌کند. همسرمان انسانی است منحصر به فرد و دارای ویژگی‌های شخصیتی اعم از مثبت و منفی که قابل مقایسه با هیچ فرد دیگری نیست. از این رو، در مواقع ضروری، می‌توان او را با خودش (گذشته او) مقایسه نمود و میزان پیشرفت اخلاقی و معنوی و فکری‌اش را مورد تقدیر قرار داد. این عمل بر درجه تفاهم زوجین خواهد افزود.

4- نحوه برقراری ارتباط کلامی نیز از عواملی است که در ایجاد تفاهم، نقشی تعیین‌کننده دارد. همسرانی که می‌دانند از چه عبارات و کلماتی برای بیان مقصود استفاده کنند، به خوبی مسیر حرکت خویش را در زندگی هموار می‌نمایند. هر واژه یا کلمه دارای نوعی بار روانی و عاطفی است و تاثیرات مسلمی را بر شنونده بر جای می‌گذارد. یک ارتباط کلامی موفق، رابطه‌ای است که هیچ یک از طرفین از کلمات تحریک‌آمیز و موهن، استفاده نمی‌کنند.

زبان ملایم و نرم و برخوردار از احترام، حق مطلب را به خوبی ادا می‌کند و اعتماد و اطمینان در طرف مقابل می‌آفریند و بر عکس، زبان تند و زننده و تحریک‌آمیز، برای هیچ ارتباطی مفید نیست، حتی اگر گوینده بر حق باشد.

5- در مناسبات با همسر، صداقت همچون پل ارتباطی موثر، موجب می‌شود که زن و شوهر، میل و رغبت وافر و کاملی برای صحبت با یکدیگر پیدا کنند و از این طریق بر رشد شخصیت خود و همسرشان بیفزایند.‌

لازم است برای نیل به تفاهم، صداقت را از انگیزه‌ها و نیات درونی، آغاز نموده، به جریان گفتگوها و مناسبت، منتقل نمود. زیرا رستگاری در راستی است. در واقع زن و شوهر زمانی به کاخ سعادت زندگی دست می‌یابند که پایه‌های آن را بر صداقت و درستی، پی‌ریزی نمایند.


+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ تیر۱۳۸۹ساعت 17:38  توسط توکلی | 
دوره تخصصی سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات

وقتی در ایران سخن از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات به میان می آید ، تنها چیزی که به ذهن اکثر افر اد متبادر می شو د این است که ملکی را خریداری کنند ، نگه دارند و دعا کنند که تورمی در بخش مسکن اتفاق بیافتد و از این طریق سودهای کلان نصیبشان شود .

درصورتی که به گفته رابرت کیوساکی : سرمایه گذاری چیزی فراتر از خریدن ، نگه داشتن و دعا کردن به امید گران شدن است .

در ایران هنگامی که رونقی در بخش مسکن اتفاق می افتد و قیمت ها سیر صعودی به خود می گیرند اغلب افراد وارد بازار شده و شروع به خرید و فروش می کنند . در صورتی که بازار سیر نزولی به خود می گیرد ، تمام این کارشناسان پوشالی کنار می روند و تنها سرمایه گذاران حرفه ای باقی می مانند .

سرمایه گذار حرفه ای در این بازار بدون توجه به صعود و نزول بازار چه در رونق و چه در رکود بازار قادر به سرمایه گذاری و کسب درآمد است .

 

شناخت مبانی بازار املاک در ایران شامل :

·         انواع بازار املاک (مسکونی ، تجاری اداری ، مزروعی ، باغات و باغچه ، صنعتی خدماتی ، و ...)

·         تحلیل بازار املاک و مستغلات ایران (تحلیل شرکت های تعاونی ، مسکن مهر ، بازارهای رهنی و ثانویه املاک ، اقتصاد املاک سرمایه ای و ...)

·         آشنایی با ملاک شهرداریها (عواض ، پذیره تراکم سطح اشغال ، بر و کف ، کاربری ، تجمیع و تفکیک )

·         آشنایی با تقسیمات املاک (از حیث کاربری ، نوعیت و ثبتی )

·         مهارتهای رفتار و تعامل با مشاورین املاک (میزان تعرفه ، کد رهگیری ، شناخت فرصتها و منابع در رضایت صنفی آژانس ها ، شیوه ی انتخاب مشاور املاک معتمد ، شورای حل اختلاف صنفی ، اشتباهات متداول آژانس های املاک )

·         آشنایی با مواد قانونی و کمیسیونهای مهم شهرداری زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک کشور در سرمایه گذاری (کمیسیون ماده ۵ و ۷ و ۱۰۰ و مواد ۱۰۱ و ۵۵ و ۴۷ و ۴۶ و۴۵ و ۱۴۷و۳۴ مکرر و ...)

مهارتهای سرمایه گذاری در بازار املاک شامل :

·         ۲۰ تکنیک موثر سرمایه گذاری در املاک

·         آشنایی با اشتباهات متداول فروشندگان

·         تکنیکهای مدیریت بازار بد و مدیریت بازار خوب مسکن

·         مهارتهای تعریف پروروزال اقتصادی سودمند در املاک

·         آداب بازدید از املاک توسط سرمایه گذار

·         توانایی سرمایه گذاری در بازارهای راکد ( تغییر کاربری معاوضه ، مشارکت ، ایجاد جاذبه برای املاک ، بازسازی و نوسازی ، زیبا سازی و طراحی داخلی و...)

·         بررسی  ۷ راز موفقیت آمیز سرمایه گذاری در املاک

·         تحلیل ۳ تیپ از سازه های متداول کشور (بنایی ساز ، مهندسی ساز ، آرشیتکت ساز )

·         مهارتهای ۱۰ گانه سود ده سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

مهارتهای حقوقی املاک شامل :

·         تحلیل انواع قراردادها (مبایعه نامه ، پیش فروش ، مشارکت در ساخت ، قولنامه و ...)

·         آشنایی با انواع سند ملکی (سند تجاری بنیادی ، زمین شهری ، زمین مالک ، معوض ، مشاعی حاکم شرعی)

·         آشنایی با انواع ترفندهای معاملاتی جهت پیشگیری از اشتباهات در معاملات فضولی ، کلاهبرداری ، المثنی ، قولنامه ای ، وکالتی ، شراکتی اضطراری ، اجباری )

·         آشنایی با آداب تقسیم قدر السهم (عرصه اعیان ، ثمن و ...)

مهارتهای مذاکراتی در املاک شامل :

·         تحلیل انواع تاکتیکها و ترفندهای مذاکراتی

·         تحلیل ۳ شخصیت متداول مذاکراتی (باورها و دستاوردهای آن )

·         شناخت ۶ گروه مذاکراتی در جلسات معاملات املاک

·         آشنایی با ۲۰ تکنیک متداول در مذاکرات املاک

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ تیر۱۳۸۹ساعت 16:33  توسط توکلی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مشاورین املاک آریا(مسکن توکلی)- خریدوفروش املاک(زمین.ساختمان.آپارتمان.باغ)با20 سال سابقه مشاوره املاک.لطفا"در صورت تمایل به خرید و فروش اینترنتی املاک تقاضای خود را در نظرات ثبت نموده و یابطور حضوری به آدرس:مراغه شهرک ولیعصر (پل جهانگیر) مسکن توکلی مراجعه نماید. (مشاورین املاک آریا دارای پروانه تخصصی از اداره ثبت اسناد و املاک اذربایجان شرقی)
تلفن:(37403222-37402421-041)(09143206437)=(09149212637)

پیوندهای روزانه
مشاورين املاك آريا - مراغه
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
آپارتمان فروشي
ساختمان فروشي
زمين فروشي
شهرك امام حسن
مغازه فروشي
باغ فروشي
زمين واگذاري
فروش زمين قولنامه
رهن و اجاره
اطلاع رساني
اطلاعیه - آگهی
راهنمای حقوقی مشاورین املاک
مبايعه نامه املاك
آپارتمان پیش فروش
مطالب متفرقه
مسائل حقوقی املاک
مشاركت درساخت
روزنامه
قانون موجر و مستاجر
نویسندگان
توکلی
رضا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM